Ogłoszenie

By | 20 grudnia 2018

GOPS w Markowej prosi, aby rodzice uczniów korzystających z obiadów w szkole PILNIE zgłaszali się do GOPS-u w celu aktualizacji dochodów rodziny. Osoby, które nie zgłoszą się nie będą mogły korzystać z refundowanych obiadów od stycznia 2019 roku.