By | 15 stycznia 2019

Informacja o feriach zimowych 2019 dla dzieci rolników.

Ferie organizowane są dla dzieci i młodzieży w wieku do 16. roku życia, urodzonych po 1 stycznia 2003 roku, których co najmniej jedno z rodziców/opiekunów prawnych jest ubezpieczone w pełnym zakresie w KRUS lub pobiera rentę bądź emeryturę z Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego … więcej