Obchody Dnia Ochrony Środowiska oraz otwarcie Zielonej Klasy

By | 14 czerwca 2019

Szóstego czerwca 2019 r. o godzinie dziewiątej rozpoczęliśmy w naszej szkole obchody Dnia Ochrony Środowiska. Po powitaniu gości uczniowie klasy szóstej przypomnieli zebranym cele i historię obchodów tego dnia, a następnie na naszej szkolnej scenie zadebiutowali uczniowie klas pierwszej
i drugiej pod czujną opieką Pań : Doroty Świackiej i Teresy Mac – Szubart. Najmłodsi aktorzy zachwycili zebranych zaangażowaniem, pięknymi strojami i urokiem osobistym.

Po części artystycznej głos zabrali zaproszeni goście: Pani Joanna Rupar – Sekretarz Gminy Markowa, Pan Józef Kisała – emerytowany leśniczy Leśnictwa Tarnawka, który ofiarował szkole piękny album o ptakach, Pan Juliusz Wójcik – emerytowany nadleśniczy Nadleśnictwa Kańczuga, który ofiarował nam piękny okaz srebrnego świerka do zasadzenia w ogrodzie szkolnym, Pan Paweł Hajduk – leśniczy Leśnictwa Tarnawka.

Następnie zaproszeni goście: Pani Joanna Rupar – Sekretarz Gminy Markowa, Pan Józef Kisała – emerytowany leśniczy Leśnictwa Tarnawka, Pan Juliusz Wójcik – emerytowany nadleśniczy Nadleśnictwa Kańczuga, Pan Robert Papież – zastępca nadleśniczego Nadleśnictwa Kańczuga, Pan Paweł Hajduk – leśniczy Leśnictwa Tarnawka, Pan Rafał Kisała – podleśniczy Leśnictwa Tarnawka oraz Pani dyrektor szkoły Halina Harmuszkiewicz i nauczyciele – Halina Peszko i Marcin Świacki – dokonali uroczystego otwarcia Zielonej Klasy.

Pani dyrektor Halina Harmuszkiewicz podziękowała wszystkim, którzy służyli pomocą
i uczestniczyli w tworzeniu Zielonej Klasy. Mamy nadzieję, że zajęcia prowadzone w Zielonej Klasie przybliżą dzieciom i młodzieży zagadnienia związane z otaczającym nas środowiskiem oraz pobudzą ich ciekawość i aktywność.