Konkurs recytatorski poezji wojennej

By | 1 października 2019

REGULAMIN KONKURSU RECYTATORSKIEGO POEZJI WOJENNEJ

 

  1. Organizatorem Konkursu jest Szkoła Podstawowa im. Jana Raka w Husowie.
  2. Cele Konkursu:

-upamiętnienie 80. rocznicy wybuchu II wojny światowej

– popularyzowanie wiedzy o II wojnie światowej,

-popularyzowanie utworów patriotycznych wśród dzieci,

-zainteresowanie uczniów poezją,

-kształtowanie postawy miłości do Ojczyzny,

-odkrywanie i rozwijanie uzdolnień artystycznych wśród uczniów,

– rozwijanie zdolności recytatorskich, wrażliwości na słowo poetyckie, ekspresji i wrażliwości   estetycznej,

– doskonalenie wyrazistej mowy, rozwijanie pamięci,

– wyrabianie odwagi i śmiałości,

– doskonalenie prawidłowego interpretowania utworu,

– uczenie rywalizacji w przyjaznej atmosferze,

-podnoszenie poziomu kompetencji językowych oraz zasobu słownictwa.

  1. Warunki uczestnictwa

Konkurs skierowany jest dla uczniów klas IV-VIII. Uczestnicy oceniani będą w dwóch kategoriach wiekowych- klasy IV- VI i klasy VII-VIII. Każdy z uczestników zobowiązany jest do prezentacji utworu poetyckiego nawiązującego do II wojny światowej. Czas występu nie powinien przekroczyć 5 minut.

  1. Kryteria oceny
  • dobór tekstu i jego pamięciowe opanowanie
  • interpretacja tekstu
  • kultura słowa
  • ogólny wyraz artystyczny
  1. Organizacja konkursu

Konkurs odbędzie się 22 października 2019 o godz. 9.00. Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany terminu konkursu. Warunkiem uczestnictwa jest zgłoszenie swojego udziału  do 15 października 2019 r. do wychowawcy klasy lub nauczyciela języka polskiego, podanie autora i tytułu  prezentowanego utworu. Ogłoszenie wyników odbędzie się po prezentacji wszystkich wierszy i dokonaniu oceny przez jury 22 października 2019 r.