Konsultacje

By | 28 maja 2020

Zgodnie z Rozporządzeniem MEN od dnia 1 czerwca w szkole organizowane są konsultacje dla uczniów Szkoły Podstawowej w Husowie.

 

Proponowany harmonogram konsultacji:

 

Termin Godzina
1 czerwca 2020 9.00 – 12.00 W tych terminach zapraszamy głównie uczniów, którym „grozi” ocena niedostateczna.
5 czerwca 2020 9.00 – 12.00
8 czerwca 2020 9.00 – 12.00 W tych terminach zapraszamy głównie uczniów, którym „grozi” ocena niedostateczna.
10 czerwca 2020 9.00 – 12.00
15 czerwca 2020 9.00 – 12.00 W tych terminach zapraszamy głównie uczniów, chcieliby poprawić ocenę końcoworoczną.
19 czerwca 2020 9.00 – 12.00

 

HARMONOGRAM I GODZINY KONSULTACJI MOGĄ ULEC ZMIANIE!!!

 

Prosimy o regularne śledzenie informacji w dzienniku elektronicznym oraz na stronie szkoły.

 

 

  • W podanych terminach dostępni będą wszyscy nauczyciele uczący w klasach IV – VIII.
  • Rodzice uczniów klas I – III, których dzieci potrzebują indywidualnego kontaktu
    z nauczycielem proszeni są o ustalenie terminu bezpośrednio z nauczycielem.
  • Uczniowie, którzy potrzebują jakichkolwiek wyjaśnień z nauczanego materiału proszeni są o wcześniejszy kontakt z nauczycielem.
  • Dla uczniów dojeżdżających z Tarnawki w dniach konsultacji zorganizowany został dowóz w godzinach:

z Tarnawki – 8.40;

z Husowa – 12.10.

 

Nauczycieli i uczniów obowiązują wszystkie zalecenia GIS, MZ oraz MEN dotyczące bezpieczeństwa podczas przebywania w szkole!

 

 

Halina Harmuszkiewicz

Dyrektor SP w Husowie