LOP

Szkolne Koło LOP w ZS Husów

 Opiekun: Halina Peszko

Działania ekologiczne zajmują bardzo ważne miejsce w planie pracy naszej szkoły. Większość  podejmowanych przez nas prac ma charakter ciągły i jest nastawiona na wypracowanie u uczniów pożądanych nawyków i postaw proekologicznych i prozdrowotnych . Każdy z nas powinien być uważnym i wrażliwym obserwatorem środowiska , w którym żyje i wiedzieć jak je szanować i  reagować na jego potrzeby .

Pragniemy podkreślić , że w ofercie naszych działań każdy uczeń może znaleźć coś dla siebie .

Do głównych działań ekologicznych którymi się zajmujemy należą :

– zbiórka surowców wtórnych : makulatury , zużytych baterii , butelek plastikowych PET ,

– dokarmianie ptaków i zwierzyny łownej w czasie zimy ,

-zbiórka karmy dla Schroniska „ Kundelek „ w  Rzeszowie ,

-sprawowanie opieki nad ogrodem szkolnym ,

-opieka nad użytkiem ekologicznym ( zimowit jesienny ) ,

-obchody uroczystości ekologicznych ( Dzień Ziemi , Dzień Ochrony Środowiska , Dzień Drzewa itp. ) ,

-konkursy szkolne i pozaszkolne ( m.in. organizowane przez Zarząd Wojewódzki LOP w Rzeszowie , konkursy wiedzy , fotograficzne i plastyczne),

-redagowanie gazetki szkolnej .

Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do wstępowania w nasze szeregi .

 

                                                                       Szkolny zarząd LOP