ZHP

Hufcowy Konkurs Plastyczny „Harcerz sumiennie wypełnia swoje obowiązki”

 

Druhna Wiktoria Curkowicz zajęła III miejsce w konkursie plastycznym zorganizowanym przez Hufiec ZHP w Łańcucie z okazji Narodowego Święta Niepodległości.

 


 

3 Drużyna Harcerska „Dąbrowa” 


Zapraszamy chętnych uczniów klas IV – VI do wstąpienia w nasze szeregi. Czekamy na Was 4 października o godzinie 12:50 w harcówce obok świetlicy szkolnej.

 

zhp

 

Drużyna harcerska, działająca na terenie szkoły, stawia sobie te same cele, jakie są zapisane w większości szkolnych programów wychowawczych. Oddziałując na swoich członków, stara się w nich kształtować następujące postawy, nawyki i umiejętności:

 

– poszanowanie tradycji rodzinnych, środowiskowych i narodowych,

– aktywne uczestnictwo w kulturze,

– potrzebę wszechstronnego rozwoju duchowego,

– pomoc i poszanowanie dla starszych,

– otwartość wobec innych,

– umiejętność funkcjonowania w grupie rówieśniczej,

– umiejętność rozpoznawania własnych talentów i potrzebę rozwijania własnych zainteresowań,

– sprawność manualną,

– poszanowanie przyrody i kształtowanie świadomości ekologicznej,

– zdrowy styl życia.

 

Opiekun: Edyta Czepielewska