Ogłoszenie

Informujemy, że nauczanie zdalne dla klas I – VIII odbywać się będzie od 22 marca do 9 kwietnia 2021 roku. Przypominamy, że lekcje odbywają się w czasie rzeczywistym. Uczniowie mają obowiązek uczestniczenia w lekcjach, przygotowania potrzebnych podręczników i zeszytów, wykonywania zadań domowych. Ewentualne nieobecności należy usprawiedliwiać w regulaminowym terminie. O wszelkich zmianach w nauczaniu będziemy… Czytaj więcej »

Konkurs Plastyczny – Etap Wojewódzki

Dotarły do nas bardzo miłe informacje. Rozstrzygnięty został konkurs plastyczny na etapie wojewódzkim. Oceny prac dokonała komisja konkursowa w Zarzeczu. Na konkurs wpłynęło łącznie 836 prac z trzynastu powiatów. Laury i wyróżnienia otrzymali nasi reprezentanci ze Szkoły Podstawowej im. Jana Raka w Husowie, którzy reprezentowali również powiat łańcucki. I grupa – Przedszkola – Wyróżnienie otrzymała Emilia… Czytaj więcej »

Owoce, warzywa, mleko – „Program dla szkół”

  Dyrekcja Szkoły Podstawowej w Husowie uprzejmie prosi Rodziców uczniów klasy IV i V o zapoznanie się i podpisanie w sekretariacie szkoły  poniższego oświadczenia dotyczącego odbierania owoców, warzyw i mleka dla uczniów w trakcie trwania nauczania zdalnego. Jednocześnie informuję, że wyznacza się termin odbioru produktów – czwartek, od godz. 12.00 – 14.00.    O wszelkich… Czytaj więcej »

Zapisy do klasy 1 na rok szkolny 2021/22

Dyrekcja Szkoły Podstawowej im. Jana Raka w Husowie ogłasza zapisy do klasy pierwszej Szkoły Podstawowej  dla dzieci z rocznika 2014  na rok szkolny 2021/2022.   Terminy zapisu: do 15 marca 2020r. w godzinach 7.15 – 13.30  w sekretariacie Szkoły Podstawowej w Husowie.   dokumenty do pobrania znajdują się na stronie Rekrutacja  

Spotkania online z wychowawcami klas.

Szanowni Rodzice! W związku z zakończeniem pierwszego semestru zapraszamy na spotkania online z wychowawcami klas. Ponadto zapraszamy na konsultacje z nauczycielami przedmiotów klas IV – VIII. W wyznaczonych terminach można kontaktować się z nauczycielami na indywidualnych spotkaniach na platformie. Dokładniejsze informacje zostaną  przedstawione przez wychowawcę na wywiadówce. Wywiadówki oraz konsultacje odbędą się na platformie Zoom,… Czytaj więcej »

Komunikat

Informujemy, że nauka zdalna dla klas IV – VIII została przedłużona do 14 lutego 2021 roku. Klasy I – III kontynuują naukę w szkole. 

Ogłoszenie

Minister Edukacji i Nauki Przemysław Czarnek ogłosił, że od poniedziałku, 18 stycznia uczniowie klas 1-3 szkół podstawowych wracają do nauki stacjonarnej. W związku z powyższym prosimy o zapoznanie się z obowiązującymi procedurami bezpieczeństwa w Szkole Podstawowej w Husowie.    

Procedury w pigułce!

PROSIMY O SZCZEGÓŁOWE ZAPOZNANIE SIĘ Z PROCEDURAMI oraz wytycznymi!!!   szkolahusow.pl – zakładka Strefa Rodzica/dokumenty do pobrania oraz z wytycznymi MEiN , MZ i GISdla klas I-III szkół podstawowych – https://www.ko.rzeszow.pl/_wp/wp-content/uploads/2021/01/wytyczne_mein_mz_i_gis_dla_klas_i-iii_szkol_podstawowych.pdf   Uczniowie w szkole: W szkole obowiązują ogólne zasady higieny: częste mycie rąk, ochrona podczas kichania i kaszlu oraz unikanie dotykania oczu, nosa i… Czytaj więcej »

Bezpieczeństwo dzieci jest dla nas priorytetem.

Drodzy Rodzice! Bezpieczeństwo dzieci jest dla nas priorytetem. PAMIĘTAJ: Aby zapewnić dziecku odpowiednią opiekę podczas pobytu w placówce, przekaż dyrektorowi istotne informacje o stanie jego zdrowia. W miarę możliwości zadbaj o to, aby do szkoły twoje dziecko przyprowadzała i odbierała ta sama osoba, która ma obowiązek zachować dystans społeczny w odniesieniu do pracowników szkoły, innych… Czytaj więcej »

OGŁOSZENIE

W związku z Rozporządzeniem Ministra Edukacji i Nauki z dnia 27 listopada 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 wprowadza się następujące zmiany w kalendarzu roku szkolnego 2020/2021:   – od 4 – 17 I 2021 – ferie… Czytaj więcej »