Samorząd Uczniowski

Skład Samorządu Uczniowskiego Szkoły Podstawowej w Husowie w roku szkolnym 2017/18

Szymon Lęcznar – przewodniczący

Gabriela Bojda – zastępca przewodniczącego

Paulina Daniel  – sekretarz

Maja Korzystko – sekretarz

Bartłomiej Rak – skarbnik

Ponadto w skład rady SU wchodzą: Malwina Styś i Milena Baran.

opiekunowie SU:  Halina Peszko, Agnieszka Kucha-Kielar