Nauczyciele

 

 

Lista nauczycieli w Szkole Podstawowej im. Jana Raka w Husowie

 

Nazwisko i imię Przedmiot
1. Cierpisz Tomasz wychowanie fizyczne, edb
2. Cieśla Anna pedagog szkolny
3. Cieślachowska Barbara edukacja wczesnoszkolna
4. Czepielewska Edyta matematyka
5. Dąbrowski Sławomir historia
6. Goclan Anna język angielski
7. Harmuszkiewicz Halina wdż
8. Hundz-Bembenik Krystyna edukacja przedszkolna
9. Kluz Urszula muzyka, plastyka, nauczyciel świetlicy
10. Kochmański Marek fizyka, technika, informatyka, nauczyciel świetlicy
11. ks. Konieczny Paweł religia
12. Kucha-Kielar Agnieszka biologia, przyroda, wych. fizyczne
13. Lęcznar Joanna język polski, plastyka
14. Lichota Katarzyna edukacja wczesnoszkolna
15. Mac – Kuźniar Magdalena nauczyciel współorganizujący kształcenie, zajęcia rewalidacyjne
16. Mac-Szubart Teresa edukacja wczesnoszkolna
17. Olbrycht Ewa chemia, matematyka, zajęcia rewalidacyjne
18. Pilek Iwona psycholog szkolny
19. ks. Suski Zygmunt religia
20. Szubart Grzegorz informatyka, geografia, nauczyciel świetlicy
21. Świacka Dorota edukacja wczesnoszkolna, logopedia
22. Świacki Marcin język niemiecki, zajęcia rewalidacyjne, nauczyciel współorganizujący kształcenie
23. Szymkiewicz Danuta edukacja wczesnoszkolna
24. ks. Wałczyk Sławomir religia
25. Wawrzaszek Beata język polski, wos, zajęcia rewalidacyjne, nauczyciel współorganizujący szkolenie
26. Węglarska Anna język polski, biblioteka
27 Wilk Agnieszka język angielski
28 Holko Michał wychowanie fizyczne