Historia szkoły

Z dziejów husowskiej oświaty – kalendarium

Opracował Sławomir Dąbrowski

1727 – pierwsze wzmianki o nauczaniu w Husowie

1842 – utworzenie szkoły przykościelnej proboszcza ks. Marcina Strusińskiego

1884 – utworzenie jednoklasowej szkoły ludowej

1892 – budowa pierwszego budynku szkolnego

1902 – przekształcenie szkoły w dwuklasową, mianowanie kierownikiem szkoły Józefa Karakulskiego

1918 – śmierć Józefa Karakulskiego, kierownikiem zostaje Józefa Wanda Błaszkiewiczowi

1919 – Ignacy Błaszkiewicz obejmuje stanowisko kierownika szkoły

1926 – utworzenie pierwszej klasy na Górnicy

1927 – przekształcenie szkoły w pięcioklasową

1928 – otwarcie nowego budynku szkolnego na Górnicy

1929 – przekształcenie szkoły w sześcioklasową

1937 – placówka staje się siedmioklasową szkołą powszechną III stopnia, uzyskując najwyższy poziom organizacyjny szkół powszechnych.

1938 – otwarcie nowego budynku szkoły z ośmioma pracowniami klasowymi

1954 – IgnacyBłaszkiewicz przechodzi na emeryturę, kierownikiem zostaje Paweł Szymański

1956 – Zofia Reguła kierownikiem szkoły

1957 – kierownikiem szkoły zostaje Jan Reguła

1959 – wmurowanie tablicy patrona szkoły Jana Raka

1966 – przekształcenie szkoły w ośmioklasową

1975 – wybudowanie Domu Nauczyciela

1982 – odejście na emeryturę Jana Reguły, dyrektorem zostaje Janusz Babiarz

1984 – w szkole zamontowana zostaje instalacja gazowa

1990 – obchody stulecia szkoły

1997 – otwarcie nowego skrzydła szkoły, wraz z salą gimnastyczną

1999 – utworzenie Gimnazjum w Husowie (dyrektorem zostaje Elżbieta Nosek)

2001 – otwarcie nowego budynku oświatowego na Górnicy, w którym mieści się filia szkoły podstawowej i przedszkole

2006 – odejście na emeryturę dyrektorów Janusza Babiarza (szkoła podstawowa) i Elżbiety Nosek (gimnazjum), reorganizacja szkoły poprzez utworzenie Zespołu Szkół im. Jana Raka w Husowie  (szkoła podstawowa i gimnazjum), nowym dyrektorem zostaje Sławomir Dąbrowski

2009 – objęcie stanowiska dyrektora przez Marka Kochmańskiego

2014 – objęcie stanowiska dyrektora szkoły przez Halinę Harmuszkiewicz

2014 – kompleksowy remont starej części szkoły głównej

 

Kierownicy i dyrektorzy szkoły w Husowie.

 

Józef Karakulski – kierownik szkoły (1902-1918)

Józefa Wanda Błaszkiewiczowa – kierownik szkoły (1918-1919)

Ignacy Błaszkiewicz – kierownik szkoły (1919-1954)

Paweł Szymański – kierownik szkoły (1954 – 1956)

Zofia Reguła – kierownik szkoły (1956 –1957)

Jan Reguła – kierownik i dyrektor szkoły (1957-1982)

Janusz Babiarz – dyrektor szkoły podstawowej (1982-2006)

Elżbieta Nosek – dyrektor gimnazjum (1999-2006)

Sławomir Dąbrowski – dyrektor Zespołu Szkół (2006-2009)

Marek Kochmański – dyrektor Zespołu Szkół (2009 – 2014)

Halina Harmuszkiewicz – dyrektor Zespołu Szkół (2014 – obecnie)