Kalendarz roku szkolnego

 

WYDARZENIE

 

DATA
Rozpoczęcie roku szkolnego

 

1 września 2022r.
NARODOWE CZYTANIE 9 września 2022r.

 

 

Wybory do SU

 

do15 września (opiekunowie)

 

do 28 września – samorząd

Posiedzenie Rady Pedagogicznej 13 września 2022r.
Posiedzenie zespołów do spraw PPP 13 września 2022r.
Spotkanie z rodzicami

 

15 września 2022r.,

godz. 17.00

Dzień Edukacji Narodowej

 

14 października 2022r. (piatek)

(dzień wolny od zajęć dydaktycznych)

Pasowanie uczniów klasy I

 

do 10 października 2022r.
Dzień Patrona

 

październik 2022r.
Przerwa na czytanie październik 2022r.

 

Święto Niepodległości

 

10 listopada 2022r.   (czwartek)

(akademia)

Wywiadówka śródsemestralna 17  listopada 2022r.

godz. 17.00

Egzaminy próbne

Operon, Nowa Era

według ustaleń zespołów nauczycielskich
Jasełka

 

22 grudnia 2022r.
Przerwa świąteczna 23 – 31 grudnia 2022r.

 

Propozycje ocen semestralnych do 22 XII 2022r.
Święto Trzech Króli 6 stycznia 2023r. (piątek)

– dzień wolny

 

Ferie zimowe 16-27 stycznia 2023r.
Dzień Babci i Dziadka styczeń 2023r.

 

Wystawianie ocen

 

do 1 lutego  2023r.
Konferencja klasyfikacyjna/ koniec semestru 2 lutego 2023r.
Wywiadówka 7 lutego 2023r.

godz. 17.00

Zabawa karnawałowa

 

Według ustaleń Rady Rodziców
Posiedzenie RP – podsumowanie 9 lutego 2023r.
Posiedzenie zespołów do spraw PPP 9 lutego 2023r.
Dzień wiosny

 

21 marca 2023r.
Wiosenna przerwa świąteczna

 

6 – 11 kwietnia 2023r.
Egzamin po klasie VIII

 

23 – 25 maja  2023r
Dzień Ziemi

 

kwiecień 2023r.
Wywiadówka 28 kwietnia 2022r.,

godz.17.00

Konstytucja 3 Maja 28 kwietnia  2023r. (piątek)

 

Propozycje ocen końcoworocznych do 19 maja 2023r.

 

Dzień Dziecka/Dzień Sportu

 

1 czerwca 2023r.
Boże Ciało – dzień wolny 8 czerwca 2023r.
Wystawianie ocen końcoworocznych do 16 czerwca 2023r.
Konferencja klasyfikacyjna 19 czerwca 2023r.

 

Pożegnanie klasy VIII

 

Zakończenie roku szkolnego 23 czerwca 2023r.

 

Posiedzenie RP – podsumowanie czerwiec 2023r.

 

 

 

DNI WOLNE od zajęć dydaktycznych w roku szkolnym 2022/2023  ustalone przez dyrekcję Szkoły Podstawowej w Husowie:

(dni wolne mogą ulec zmianie)

 

31 października  2022 (poniedziałek)

30 listopada 2022 (środa) – święto parafialne

9 czerwca 2023 (piątek)– po święcie Bożego Ciała

2 maja 2023 (wtorek) – święto flagi

29 maja 2023 (poniedziałek) – święto parafialne

 

Rodzice zgłaszają konieczność opieki nad dziećmi w dni wolne od zajęć dydaktycznych  na tydzień przed planowanym wolnym dniem.