Kalendarz roku szkolnego

KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2023/2024

 

WYDARZENIE

 

DATA
Rozpoczęcie roku szkolnego

 

4 września 2023r.
NARODOWE CZYTANIE 19 września  2023r.

 

 

Wybory do SU

 

do15 września (opiekunowie)

 

do 28 września – samorząd

Posiedzenie Rady Pedagogicznej 14 września 2023r.
Posiedzenie zespołów do spraw PPP 14 września 2023r.
Spotkanie z rodzicami

 

19 września 2023r.,

godz. 17.00

Dzień Edukacji Narodowej

 

13 października 2023r. (piatek)

 

Dzień Patrona 13 października 2023r.

 

Pasowanie uczniów klasy I

 

do 10 października 2023r.
Przerwa na czytanie październik 2023r.

 

Święto Niepodległości

 

10 listopada 2023r.   (piątek)

(akademia)

Wywiadówka śródsemestralna 16  listopada 2023r.

godz. 17.00

Egzaminy próbne

Operon, Nowa Era

według ustaleń zespołów nauczycielskich
Jasełka

 

22 grudnia 2023r.

 

Przerwa świąteczna 23 – 31 grudnia 2023r.

 

Propozycje ocen semestralnych do 22 XII 2023r.
Dzień Babci i Dziadka styczeń 2024r.

 

Ferie zimowe 29 stycznia -11 lutego 2024r.

 

Wystawianie ocen

 

Do 19 stycznia 2024r.
Konferencja klasyfikacyjna/ koniec semestru 25 stycznia 2024r.

26 stycznia 2024r.

Wywiadówka 25 stycznia 2024r.

godz. 17.00

Zabawa karnawałowa

 

Według ustaleń Rady Rodziców
Posiedzenie RP – podsumowanie 15 lutego 2024r.

 

 

Posiedzenie zespołów do spraw PPP 15 lutego 2024r.
Dzień wiosny

 

20 marca 2024r.
Wiosenna przerwa świąteczna

 

28 marca- 2 kwietnia 2024r.
Egzamin po klasie VIII

 

14,15,16 maja  2024r
Dzień Ziemi

 

kwiecień 2024r.
Wywiadówka 25 kwietnia 2024r.,

godz.17.00

Konstytucja 3 Maja 30 kwietnia  2024r.
Propozycje ocen końcoworocznych do 24 maja 2024r.
Dzień Dziecka/Dzień Sportu

 

29 maja 2024r. lub 4 czerwca (wtorek)
Boże Ciało

dzień wolny

30 maja 2024r.

31 maja 2024r.

Wystawianie ocen końcoworocznych do 14 czerwca 2024r.
Konferencja klasyfikacyjna 17 czerwca 2024r.

 

Pożegnanie klasy VIII

 

Zakończenie roku szkolnego 21 czerwca 2024r.
Posiedzenie RP – podsumowanie czerwiec 2023r.

 

 

DNI WOLNE od zajęć dydaktycznych w roku szkolnym 2023/2024  ustalone przez dyrekcję
Szkoły Podstawowej w Husowie:

(dni wolne mogą ulec zmianie)

 

2,3 listopada 2023r. (czwartek, piątek)

2 maja 2023 (wtorek) – święto flagi

31 maja 2024 (piątek)– po święcie Bożego Ciała

 

Rodzice zgłaszają konieczność opieki nad dziećmi w dni wolne od zajęć dydaktycznych  na tydzień przed planowanym wolnym dniem.