Szkolne Koło Fotograficzne

Szkolne Koło Fotograficzne (SKF) działa od września 2011 r.

SKF jest okazją do nabycia umiejętności posługiwania się aparatem fotograficznym, rozwijania swoich zainteresowań. Podczas zajęć, młodzi ludzie zapoznają się z cyfrowymi technikami fotograficznymi i komputerową obróbką zdjęć. Zajęcia w ramach kółka będą miały wpływ na poszerzenie wiadomości z innych przedmiotów – informatyka, historia, plastyka, przyroda.

Doświadczenie zdobyte w SKF pozwala naszym uczniom stać się młodymi fotoreporterami, którzy na fotografiach uwieczniają najważniejsze wydarzenia z życia szkoły. Ich prace prezentowane są na gazetkach szkolnych, na stronach szkolnego serwisu www oraz, w wydawanym w naszej szkole, biuletynie informacyjnym.

Program SKF obejmuje zajęcia teoretyczne i praktyczne.

film

W roku szkolnym 2021/22
zajęcia odbywają się w czwartki 13.40 – 14.25

Opiekun: Tomasz Cierpisz