Nasza szkoła

szkola1Zespół Szkół im. Jana Raka w Husowie tworzy Szkoła Podstawowa wraz z Filiami w Husowie i w Tarnawce oraz Gimnazjum.

W budynku głównym Szkoły Podstawowej znajduje się 6 oddziałów klasowych. Filia Husów liczy 2 oddziały, natomiast Filia Tarnawka – 3 oddziały łączone oraz oddział przedszkolny.
Gimnazjum liczy w chwili obecnej 3 oddziały.

Nasza placówka oferuje uczniom bogatą ofertę zajęć pozalekcyjnych. Są wśród nich: koła przedmiotowe, sportowe (piłka siatkowa, tenis stołowy, piłka nożna), fotograficzne, muzyczne, LOP, harcerstwo, zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze i inne.

Uczniowie naszej szkoły biorą aktywny udział w konkursach przedmiotowych, artystycznych oraz zawodach sportowych na szczeblu gminy, powiatu i województwa. W minionych latach mieliśmy finalistów oraz laureatów konkursów organizowanych przez Kuratorium Oświaty w Rzeszowie. Od wielu lat nasi uczniowie zajmują czołowe lokaty w konkursach plastycznych, strażackich, sportowych
i innych.

Uczniom Szkoły Podstawowej i Gimnazjum wyróżniającym się wysokimi wynikami w nauce, kulturą osobistą, zaangażowanych w różnych dziedzinach życia szkoły przyznawany jest tytuł i statuetka Absolwenta Roku.

 

Wszelkie działania prowadzone w naszej szkole mają na celu podniesienie jakości procesu nauczania i uczenia się, zaspokajanie potrzeb i zainteresowań ucznia, dokonanie zmian w motywacji uczniów do nauki i stworzenie przyjaznej atmosfery.