Monthly Archives: styczeń 2022

Nauka zdalna

Dyrekcja Szkoły Podstawowej w Husowie informuje, że od 27 stycznia do 11 lutego 2022 roku uczniowie klas V- VIII przechodzą w tryb nauki zdalnej. Lekcje odbywać się będą według obowiązującego planu lekcji w czasie rzeczywistym oraz według dotychczasowych zasad dotyczących  nauczania zdalnego. Uczniowie klas I – IV uczą się w szkole według obowiązującego planu.