Monthly Archives: wrzesień 2019

Ogłoszenie

Dyrekcja Szkoły Podstawowej w Husowie informuje, że opiekunka dzieci w autobusie odpowiada za uczniów uprawnionych do dowożenia na koszt gminy. Za pozostałych uczniów dojeżdżających autobusem odpowiedzialni są rodzice. Ponadto informujemy, że autobus nie jest autobusem szkolnym lecz regularną linią kursową. Prosimy rodziców o zwrócenie uwagi na bezpieczeństwo dzieci dojeżdżających do szkoły i ze szkoły. Prosimy… Czytaj więcej »

Nasz taniec – nasza pasja

Szkoła Podstawowa im. Jana Raka w Husowie we współpracy z Towarzystwem Oświatowo – Kulturalnym TAHUMA realizuje zadanie publiczne pt. „Nasz taniec – nasza pasja. Cykl warsztatów edukacyjno – tanecznych dla dzieci”. Projekt stworzony został na potrzeby upowszechniania, rozbudzania i pogłębiania wśród dzieci zainteresowań tańcem ludowym, towarzyskim oraz współczesnym. Działanie polega na zorganizowaniu 20 godz. warsztatów… Czytaj więcej »

Autobus szkolny.

Dowóz uczniów SP w Husowie: z Tarnawki – godz. 6.55 z Husowa (przystanek obok sklepu) – godz. 12.26; 14:06; 15:31