Monthly Archives: sierpień 2017

Autobus szkolny w roku szkolnym 2017/18

Dyrekcja Zespołu Szkół im. Jana Raka w Husowie informuje, że rozkład jazdy autobusu szkolnego przedstawia się następująco: Codziennie: 7.00 – odjazd autobusu do szkoły w Husowie z przystanku Pętla w Tarnawce   Powroty ze szkoły w Husowie do Tarnawki: Poniedziałek – godzina 13.00 i 14.00 Wtorek – godzina 13.00 i 14.00 Środa– godzina 13.00 i… Czytaj więcej »

Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego

Dyrekcja Zespołu Szkół im. Jana Raka w Husowie zaprasza uczniów wraz z rodzicami na uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2017/2018, które odbędzie się 4 września 2017 r.   Godzina 8.00 – Msza św. w kościele w Husowie i w Tarnawce (dla uczniów szkoły filialnej) Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego na sali gimnastycznej Zespołu Szkół w Husowie. Około… Czytaj więcej »

Stypendia socjalne

Pomoc materialna uczniom zamieszkałym na terenie Gminy Markowa przysługuje w formie: • stypendium szkolnego, • zasiłku szkolnego. Stypendium szkolne przysługuje uczniom znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej wynikającej z niskich dochodów w rodzinie (miesięczny dochód na 1 osobę nie przekraczający kwoty 514,00 zł netto) do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24… Czytaj więcej »

WYPRAWKA SZKOLNA NA ROK SZKOLNY 2017/2018

Informacja w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy finansowej uczniom „Wyprawka szkolna” na rok szkolny 2017/2018. Pomoc z programu „Wyprawka szkolna” udzielana będzie uczniom: - słabowidzącym, - niesłyszącym, - słabosłyszącym, - z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, - z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym,, - z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją, - z… Czytaj więcej »