Monthly Archives: styczeń 2021

Komunikat

Informujemy, że nauka zdalna dla klas IV – VIII została przedłużona do 14 lutego 2021 roku. Klasy I – III kontynuują naukę w szkole. 

Ogłoszenie

Minister Edukacji i Nauki Przemysław Czarnek ogłosił, że od poniedziałku, 18 stycznia uczniowie klas 1-3 szkół podstawowych wracają do nauki stacjonarnej. W związku z powyższym prosimy o zapoznanie się z obowiązującymi procedurami bezpieczeństwa w Szkole Podstawowej w Husowie.    

Procedury w pigułce!

PROSIMY O SZCZEGÓŁOWE ZAPOZNANIE SIĘ Z PROCEDURAMI oraz wytycznymi!!!   szkolahusow.pl – zakładka Strefa Rodzica/dokumenty do pobrania oraz z wytycznymi MEiN , MZ i GISdla klas I-III szkół podstawowych – https://www.ko.rzeszow.pl/_wp/wp-content/uploads/2021/01/wytyczne_mein_mz_i_gis_dla_klas_i-iii_szkol_podstawowych.pdf   Uczniowie w szkole: W szkole obowiązują ogólne zasady higieny: częste mycie rąk, ochrona podczas kichania i kaszlu oraz unikanie dotykania oczu, nosa i… Czytaj więcej »

Bezpieczeństwo dzieci jest dla nas priorytetem.

Drodzy Rodzice! Bezpieczeństwo dzieci jest dla nas priorytetem. PAMIĘTAJ: Aby zapewnić dziecku odpowiednią opiekę podczas pobytu w placówce, przekaż dyrektorowi istotne informacje o stanie jego zdrowia. W miarę możliwości zadbaj o to, aby do szkoły twoje dziecko przyprowadzała i odbierała ta sama osoba, która ma obowiązek zachować dystans społeczny w odniesieniu do pracowników szkoły, innych… Czytaj więcej »

OGŁOSZENIE

W związku z Rozporządzeniem Ministra Edukacji i Nauki z dnia 27 listopada 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 wprowadza się następujące zmiany w kalendarzu roku szkolnego 2020/2021:   – od 4 – 17 I 2021 – ferie… Czytaj więcej »