Nasz taniec – nasza pasja

By | 5 września 2019

Szkoła Podstawowa im. Jana Raka w Husowie we współpracy z Towarzystwem Oświatowo – Kulturalnym TAHUMA realizuje zadanie publiczne pt. „Nasz taniec – nasza pasja. Cykl warsztatów edukacyjno – tanecznych dla dzieci”. Projekt stworzony został na potrzeby upowszechniania, rozbudzania i pogłębiania wśród dzieci zainteresowań tańcem ludowym, towarzyskim oraz współczesnym. Działanie polega na zorganizowaniu 20 godz. warsztatów tanecznych dla dzieci z kl. I – III SP w okresie od 03.09.2019 do 28.11.2019. Zadanie ukierunkowane jest również na wyeliminowanie zachowań ryzykownych wśród dzieci i młodzieży poprzez zapewnienie alternatywnej formy spędzania wolnego czasu. Program koncentruje się nie tylko na oddziaływaniach profilaktycznych poprzez organizowanie alternatywnych form spędzania wolnego czasu, ale także oferuje zajęcia profilaktyczne obejmujące tematykę uzależnień ze szczególnym zwróceniem uwagi na nikotynę, alkohol i narkotyki
i inne środki psychoaktywne. Zadanie polega na propagowaniu postaw prozdrowotnych, kształtowaniu poczucia odpowiedzialności za własne zdrowie, uświadamianiu zdrowotnych konsekwencji własnych decyzji na przykładach zachowań ryzykownych. Uczestnicy projektu wezmą udział w programie profilaktycznym „Nasze zdrowie – nasza pasja”

 

Cele szczegółowe programu:

 • Uporządkowanie i poszerzanie informacji na temat zdrowia;
 • Kształtowanie u dzieci postaw odpowiedzialności za własne zdrowie;
 • Uwrażliwienie dzieci na szkodliwe oddziaływanie alkoholu, nikotyny, narkotyków i innych środków psychoaktywnych na zdrowie człowieka

Program składa się z następujących bloków tematycznych:

 • Co to jest zdrowie?
 • Od czego zależy nasze zdrowie?
 • Co i dlaczego szkodzi zdrowiu?
 • Co zrobić, gdy moje zdrowie jest zagrożone?
 • Przygotowanie i wykonanie gazetki tematycznej i jej prezentacja na korytarzu szkolnym
 • Spotkanie z pielęgniarką, ratownikiem medycznym i pedagogiem
 • Przeprowadzenie quizu wiedzy o tematyce zdrowotnej: „Nasze zdrowie – nasza pasja”
 • Konkurs plastyczny o tematyce zdrowotnej „Nasze zdrowie – nasza pasja”

 

Zadanie „Nasz taniec – nasza pasja” jest realizowane dzięki dofinansowaniu z budżetu Gminy Markowa
z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii.

 

Serdecznie zapraszamy do aktywnego udziału w projekcie!