Ogłoszenie

By | 10 września 2019

Dyrekcja Szkoły Podstawowej w Husowie informuje, że opiekunka dzieci w autobusie odpowiada za uczniów uprawnionych do dowożenia na koszt gminy.

Za pozostałych uczniów dojeżdżających autobusem odpowiedzialni są rodzice.

Ponadto informujemy, że autobus nie jest autobusem szkolnym lecz regularną linią kursową. Prosimy rodziców o zwrócenie uwagi na bezpieczeństwo dzieci dojeżdżających do szkoły i ze szkoły.

Prosimy o zapoznanie się z Regulaminem dowozu uczniów zamieszczonym na stronie internetowej SP w Husowie.

 

Dyrekcja Szkoły Podstawowej w Husowie