Nasze zdrowie – nasza pasja

By | 9 października 2019

REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO

NASZE ZDROWIE – NASZA PASJA

 

 1. Organizatorzy konkursu:

 

 1. Szkoła Podstawowa im. Jana Raka w Husowie.
 2. Towarzystwo Oświatowo – Kulturalne TAHUMA.
 3. Konkurs plastyczny organizowany jest w ramach realizacji zadania publicznego
  „Nasz taniec – nasza pasja” dofinansowanego z budżetu Gminy Markowa
  z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii.

 

 1. Cele konkursu:

 

 1. promowanie zdrowego stylu życia,
 2. edukacja dzieci w zakresie znajomości zasad zdrowego odżywiania,
 3. uporządkowanie i poszerzanie wiedzy na temat zdrowia,
 4. kształtowanie u dzieci postaw odpowiedzialności za własne zdrowie,
 5. uwrażliwienie dzieci na szkodliwe oddziaływanie alkoholu, nikotyny, narkotyków i innych środków psychoaktywnych na zdrowie człowieka,
 6. doskonalenie zdolności manualnych i rozwijanie ekspresji plastycznej.

 

 • Zasady konkursu:

 

 1. Czas trwania konkursu: od 8 października 2019 r. do 31 października 2019 r.
 2. Uczestnicy: dzieci z kl. I – III Szkoły Podstawowej Im. Jana Raka w Husowie.
 3. Wymagania techniczne:
 • samodzielna twórczość plastyczna dziecka,
 • technika dowolna,
 • format pracy: A4, płaska lub przestrzenna.
 1. Metryczka: Każda praca powinna mieć dołączoną metryczkę zawierającą: imię i nazwisko dziecka – autora pracy, wiek dziecka – autora pracy, grupę, do której uczęszcza dziecko – autor pracy (Załącznik nr 1 do Regulaminu konkursu).
 2. Kryteria oceny:
 • zgodność z tematem,
 • samodzielność wykonania,
 • oryginalność ujęcia tematu i pomysłowość,
 • estetyka i staranność wykonania.
 1. Komisja Konkursowa: Prace konkursowe oceniane będą przez specjalnie powołaną Komisję Konkursową, wybraną spośród przedstawicieli Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej im. Jana Raka w Husowie.
 2. Nagrody: W konkursie przewidziano nagrody za I miejsce, II miejsce i III miejsce oraz wyróżnienia.
 3. Termin składania prac: Prace należy składać u wychowawców klas I – III w nieprzekraczalnym terminie do dn. 31 października 2019 r.
 4. Rozstrzygnięcie konkursu oraz wręczenie nagród nastąpi do dnia 29 listopada 2019 r. Wyniki konkursu zostaną również opublikowane na stronie szkolahusow.pl .
 5. Uwagi końcowe:

 

 1. Prace pozostają do dyspozycji organizatorów.
 2. Zdjęcia nagrodzonych prac zostaną opublikowane na stronie internetowej szkoły: szkolahusow.pl
 3. Wystawa prac: Po zakończeniu konkursu przewiduje się wystawę nagrodzonych
  i wyróżnionych prac. Wystawa zorganizowana zostanie na szkolnym korytarzu.

 

pobierz metryczkę pracy (plik doc)

 

 

Towarzystwo Oświatowo – Kulturalne

TAHUMAKonkurs organizowany w ramach realizacji zadania publicznego pt. „Nasz taniec – nasza pasja”, dofinansowany z budżetu Gminy Markowa z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii.