Ogłoszenie

By | 10 października 2019

Dyrekcja SP w Husowie informuje, że 14 października (poniedziałek) oraz 18 października (piątek) zajęcia lekcyjne będą trwały do godz. 12.00.

Zajęcia na basenie dla klasy 4 odbywają się według stałego harmonogramu.

Prosimy o wcześniejsze zgłoszenie potrzeby opieki świetlicowej po lekcjach dla uczniów klas I-III.