Kochani Uczniowie! Drodzy Nauczyciele, Księża, Pracownicy szkoły! Szanowni Rodzice!

By | 25 czerwca 2020

Kochani Uczniowie!

Drodzy Nauczyciele, Księża, Pracownicy szkoły!

Szanowni Rodzice!

 

Za nami kolejny rok szkolny. Rok niezwykły, bez wątpienia wpisze się w karty naszej historii. Nikt nie przypuszczał, że przyjdzie nam się nagle zmierzyć z czymś absolutnie nieoczekiwanym i nagłym w edukacji.

 

 „Musicie od siebie wymagać,

nawet gdyby inni od Was nie wymagali”

– powiedział do młodych na Jasnej Górze w 1983 r. największy z Polaków,

papież Jan Paweł II

 

Te słowa stały się szczególnie aktualne i ważne od 12 marca 2020 roku, kiedy wszyscy podeszliśmy do swoistego egzaminu, który zakończyliśmy dzisiaj. Kochani Uczniowie, stopnie z tego egzaminu otrzymujecie na świadectwach. Ważniejsze jednak są stopnie, które wystawicie sobie we własnych sumieniach. Wiemy doskonale, że czas ten był dla Was niezwykle trudny, byliście odcięci od nauczycieli i rówieśników, tym bardziej doceniamy Wasze starania.

W tej trudnej sytuacji pomagali Wam rodzice. I w tym momencie pragnę im podziękować za wsparcie i wyrozumiałość, za mobilizowanie dzieci do wypełniania codziennych szkolnych obowiązków. Na ręce Pana Piotra Stańczuka oraz Pani Renaty Kontek składam serdeczne podziękowania dla Rady Rodziców naszej szkoły za wszelkie działania na rzecz dzieci oraz za wsparcie finansowe na zakup nagród dla uczniów.

 

Podziękowania składam wicedyrektorowi szkoły, moim koleżankom i kolegom nauczycielom, wychowawcom oraz pracownikom szkoły. Z różnych powodów nie był to dla nas łatwy rok. Tym bardziej dziękuję więc Wam za podejmowany w codziennej pracy wysiłek. Dziękuję za to, że dbacie zarówno o edukację jak i wychowywanie naszych dzieci, za wszelkie podejmowane inicjatywy, także te mniej zauważalne, ale składające się na budowanie pozytywnego wizerunku szkoły.

 

Wyrazy podziękowania składam w imieniu własnym oraz grona pedagogicznego
i pracowników szkoły księdzu proboszczowi Tadeuszowi Urbanowi oraz księdzu wikariuszowi Pawłowi Zającowi. Dziękujemy za pięć lat wspólnej pracy, duszpasterskiej troski  o dzieci i młodzież naszej szkoły. Życzymy księżom wielu łask oraz Bożego błogosławieństwa na dalsze lata posługi kapłańskiej.

 

Słowa podziękowania kieruję również do Wójta Gminy Markowa, Pana Mirosława Maca, za okazane wsparcie w niełatwym okresie oraz pomoc w organizacji codziennego funkcjonowania szkoły.

 

Drodzy Absolwenci!

Dzisiaj spotykacie się tutaj i w takim gronie po raz ostatni. Towarzyszy Wam świadomość, że lata spędzone w tej szkole to historia, a jednocześnie początek nowego czasu. Przed Wami droga ku indywidualnemu rozwojowi, ku odkrywaniu nowych możliwości, ku dorosłości. Powinniście więc wyznaczyć sobie cel, który zamierzacie osiągnąć. Dzisiaj, kiedy nadszedł czas rozstania życzymy, aby doświadczenia zdobyte w edukacji dodały Wam odwagi, wiary w siebie i pomogły dotrzeć do wyznaczonego celu. Odnajdujcie własne ścieżki i starajcie się uczynić prawdę pochodnią, której światło nie pozwoli Wam zgubić tego, co najistotniejsze dla bycia prawdziwym człowiekiem.

 

W dniu zakończenia roku szkolnego 2019/2020 życzę wszystkim, aby wakacje spędzili bezpiecznie i w dobrym zdrowiu. Abyśmy się wszyscy spotkali pierwszego września i ze szczególnym zapałem podjęli swoje obowiązki w budynku naszej szkoły.

 

Halina Harmuszkiewicz

SP w Husowie