Dofinansowanie zakupu komputera dla dziecka

By | 15 grudnia 2020

OGŁOSZENIE

 

Uwaga rolnicy! Do ARiMR w Łańcucie można składać wniosek o dofinansowanie zakupu komputera dla dziecka. Termin do 30 grudnia br. Kwota 1500 zł.

 

PIENIĄDZE NA ZAKUP KOMPUTERA DLA DZIECKA Z RODZINY ROLNICZEJ

Do 30 grudnia 2020 r. w Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa można składać wnioski o przyznanie pomocy na dofinansowanie kosztów zakupu komputera stacjonarnego lub przenośnego (laptopa) wraz z niezbędnym oprogramowaniem oraz myszą, klawiaturą i ładowarką.

Wysokość pomocy wynosi 1500 zł na rodzinę.

Pomoc będzie przysługiwała rodzinie:

w skład której wchodzi co najmniej dwoje dzieci w wieku do 18 lat, uczących się w szkole podstawowej lub ponadpodstawowej w roku szkolnym 2020/2021;

w której co najmniej jedno z rodziców/opiekunów prowadzi gospodarstwo rolne w rozumieniu przepisów o podatku rolnym;

w której co najmniej jednemu z rodziców/opiekunów został nadany numer identyfikacyjny w trybie przepisów o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności;

w której łączny dochód uzyskany przez rodziców/opiekunów w 2019 r., podzielony na rodziców/opiekunów i dzieci w wieku do 18 lat nie przekracza w przeliczeniu na osobę 1 200 zł miesięcznie;

która nie otrzymała w ostatnich trzech latach poprzedzających dzień złożenia przedmiotowego wniosku, komputera stacjonarnego lub przenośnego będącego laptopem zakupionego ze środków publicznych lub środków organizacji pozarządowych lub zwrotu kosztów, lub dofinansowania zakupu tych rzeczy.

Wsparcie będzie przyznawane jednemu z rodziców lub opiekunów na jego wniosek. W przypadku rodziców lub opiekunów z terenu gminy Łańcut właściwym biurem ARiMR jest oddział powiatowy w Łańcucie (ulica Traugutta 20)

Wsparcie można otrzymać jedynie na sprzęt komputerowy zakupiony w terminie od 10 grudnia 2020 r. do 31 marca 2021 r.

Więcej informacji, w tym formularze i instrukcje wypełniania wniosków są dostępne na:

https://www.arimr.gov.pl/…/pieniadze-na-zakupu…