Bezpieczeństwo dzieci jest dla nas priorytetem.

By | 12 stycznia 2021

Drodzy Rodzice!

Bezpieczeństwo dzieci jest dla nas priorytetem.

PAMIĘTAJ:

 • Aby zapewnić dziecku odpowiednią opiekę podczas pobytu w placówce, przekaż dyrektorowi istotne informacje o stanie jego zdrowia.
 • W miarę możliwości zadbaj o to, aby do szkoły twoje dziecko przyprowadzała i odbierała ta sama osoba, która ma obowiązek zachować dystans społeczny w odniesieniu do pracowników szkoły, innych dzieci i ich rodziców wynoszący min. 1,5 m.
 • Osoba , która przyprowadza dziecko oddaje je pod opiekę woźnej przy drzwiach wejściowych do szkoły. Po zakończonych lekcjach dziecko czeka na rodzica przy wejściu.
 • Dla szybkiej sprawnej komunikacji, między rodzicem a szkołą, podaj wychowawcy lub dyrektorowi swój aktualny numer telefonu.
 • Zaopatrz swoje dziecko w indywidualną osłonę nosa i ust podczas drogi do szkoły.
 • Przyprowadź do placówki dziecko zdrowe – bez objawów chorobowych.
 • Nie posyłaj dziecka do szkoły, jeżeli w domu przebywa ktoś na kwarantannie lub w izolacji.
 • Wyjaśnij dziecku, żeby nie zabierało do szkoły niepotrzebnych przedmiotów i zabawek.
 • Regularnie przypominaj dziecku o podstawowych zasadach higieny.

Przypominaj dziecku, że powinno ono unikać dotykania oczu, nosa i ust, często myć ręce wodą z mydłem i nie podawać ręki na powitanie.

PRZYDATNE NUMERY TELEFONÓW:

 • Szkoła Podstawowa im. Jana Raka w Husowie – 17 22 69 300, 17 22 69 207
 • Gmina Markowa – 17 226 53 52, 17 226 51 82
 • Kuratorium Oświaty w Rzeszowie – 17 867 11 42, 17 867-11-49
 • Powiatowa Stacja Sanitarno–Epidemiologiczna w Łańcucie – 17 225 00 70 17 225 30 06, 663 170 214
 • Infolinia NFZ – 800 190 590