OGŁOSZENIE

By | 12 stycznia 2021

W związku z Rozporządzeniem Ministra Edukacji i Nauki z dnia 27 listopada 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 wprowadza się następujące zmiany
w kalendarzu roku szkolnego 2020/2021:

 

– od 4 – 17 I 2021 – ferie zimowe dla uczniów,

– do 5 lutego 2021 roku – wystawianie ocen semestralnych, zakończenie I semestru,

– 8 lutego 2021 – klasyfikacyjne posiedzenie Rady Pedagogicznej.

 

Halina Harmuszkiewicz

Dyrektor Szkoły Podstawowej w Husowie