Nauczyciele

Harmuszkiewicz Halina – dyrektor, edukacja wczesnoszkolna

Ożóg Marek – wicedyrektor, wychowanie fizyczne

Horodecka Agnieszka – pedagog szkolny

ks. Paweł Zając – religia

ks. Tadeusz Urban – religia

Mac – Szubart Teresa – edukacja wczesnoszkolna

Lichota Katarzyna – edukacja wczesnoszkolna

Michna Małgorzata – edukacja wczesnoszkolna

Cieślachowska Barbara – edukacja wczesnoszkolna

Świacka Dorota – edukacja wczesnoszkolna

Hundz-Bembenik Krystyna – wychowanie przedszkolne

Lipska Danuta – edukacja wczesnoszkolna

Ożóg Elżbieta – matematyka, wychowanie do życia w rodzinie

Kochmański Marek –matematyka, zajęcia komputerowe, technika

Olbrycht Ewa – matematyka ,chemia

Czepielewska Edyta – matematyka, fizyka, zajęcia techniczne, zajęcia komputerowe

Szubart Grzegorz – informatyka, zajęcia techniczne, geografia

Cierpisz Tomasz – wychowanie fizyczne, EDB

Dąbrowski Sławomir – historia, WOS, wychowanie fizyczne

Kucha-Kielar Agnieszka – wychowanie fizyczne, zajęcia artystyczne

Goclan Anna – język angielski

Wilk Agnieszka – języka angielski

Świacki Marcin – język niemiecki

Lęcznar Joanna – język polski, plastyka

Węglarska Anna – język polski, biblioteka

Wawrzaszek Beata – język polski, wiedza o społeczeństwie

Peszko Halina – biologia, przyroda

Kluz Urszula – muzyka, plastyka, świetlica