Kalendarz roku szkolnego

KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2020/2021

 

WYDARZENIE

 

DATA
Rozpoczęcie roku szkolnego

 

1 września 2020r.
NARODOWE CZYTANIE wrzesień  2020r.

 

 

Wybory do SU

 

do15 września (opiekunowie)

 

do 28 września – Samorząd

Posiedzenie Rady Pedagogicznej 14 września 2020r.
Spotkanie z rodzicami

 

17 września 2020r.,

godz. 17.00

Dzień Edukacji Narodowej

 

14 października 2020r.
Pasowanie uczniów klasy I

 

do 23 października 2020r.
Dzień Patrona październik 2020
Wspomnienie Jana Pawła II

 

październik 2020r.
Święto Niepodległości

Konkurs poezji patriotycznej

12 listopada 2020r.
Wywiadówka śródsemestralna

 

16  listopada 2020r.

godz. 17.00

Egzaminy próbne

Operon, Nowa Era

według ustaleń zespołów nauczycielskich
Jasełka

 

22 grudnia 2020r.
Przerwa świąteczna 23 – 31 grudnia 2020r.

 

Propozycje ocen semestralnych do 22 grudnia 2020r.
Dni wolne 4,5 stycznia 2020r.

 

Święto Trzech Króli 6 stycznia 2020r.

 

Ferie zimowe

 

1 – 14 lutego 2021r.
Dzień Babci i Dziadka Styczeń 2020r.

 

Wystawianie ocen

 

do 26 stycznia 2021r.
Konferencja klasyfikacyjna/ koniec semestru 28 stycznia 2021r.
Wywiadówka 29 stycznia  2021r.

godz. 17.00

Zabawa karnawałowa

 

Według ustaleń Rady Rodziców
Posiedzenie RP – podsumowanie 18 lutego 2021r.
Dzień wiosny

 

Wiosenna przerwa świąteczna

 

1 – 6 kwietnia 2021r.
Egzamin po klasie VIII

 

maj  2021r
Dzień Ziemi

 

 kwiecień 2021r.
Wywiadówka 29 kwietnia 2021r.,

godz.17.00

Konstytucja

3 Maja

4  maja 2020r.
Dzień wolny 3 maja 2021r.
Propozycje ocen końcoworocznych do 24 maja 2021r.
Dzień Dziecka/Dzień Sportu

 

1 czerwca 2021r.
Boże Ciało – dzień wolny 3 czerwca 2021r.
Dzień wolny (dyrektorskie) 4 czerwca 2021r.
Wystawianie ocen końcoworocznych do 18 czerwca 2021r.
Konferencja klasyfikacyjna 21 czerwca 2021r.

 

Pożegnanie klasy VIII

 

Zakończenie roku szkolnego 25 czerwca 2021r.
Posiedzenie RP – podsumowanie sierpień 2021r.

 

 

 

DNI WOLNE od zajęć dydaktycznych w roku szkolnym 2020/2021  ustalone przez dyrekcję Szkoły Podstawowej w Husowie:

 

30 listopada 2020 – odpust parafialny (poniedziałek)

4, 5 stycznia  2021 (poniedziałek, wtorek)

25, 26, 27 maja 2021– egzamin klasy VIII

12 czerwca 2021 r. – po święcie Bożego Ciała (piątek)

1 dzień – zgodnie z bieżącymi potrzebami

 

Rodzice zgłaszają konieczność opieki nad dziećmi w dni wolne od zajęć dydaktycznych  na tydzień przed planowanym wolnym dniem.