Kalendarz roku szkolnego

KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2018/2019

 

WYDARZENIE

 

DATA ODPOWIEDZIALNI
Rozpoczęcie roku szkolnego

 

3 września 2018r.
 

Wybory do SU

 

do15 września (opiekunowie)

 

do 28 września – Samorząd

Halina Peszko, Agnieszka Kucha – Kielar
Opiekunowie
Posiedzenie Rady Pedagogicznej 13 września 2018r.
Spotkanie z rodzicami

 

18 września 2018r.,

godz. 17.00

Wychowawcy klas
Dzień Edukacji Narodowej-Dzień Patrona/nadanie sztandaru 18 października 2018r.
Pasowanie uczniów klasy I

 

Do 15 października 2018r. Wychowawca klasy I
Święto Niepodległości

 

9 listopada 2018r. Beata Wawrzaszek, Joanna Lęcznar, Urszula Kluz, Marek Kochmański
Wywiadówka śródsemestralna

 

15  listopada 2018r.

godz. 17.00

Egzaminy próbne

Operon, Nowa Era

według ustaleń zespołów nauczycielskich Przewodniczący zespołów nauczycielskich
Jasełka

 

21 grudnia 2018r. ks. Paweł Zając, ks. Tadeusz Urban, Urszula Kluz
Przerwa świąteczna 23 – 31 grudnia 2018r.

 

Propozycje ocen semestralnych do 21 grudnia 2018r. Nauczyciele, wychowawcy klas
Dzień Babci i Dziadka Styczeń 2019r.

 

Nauczyciele I – III
Wystawianie ocen

 

do 18 stycznia 2019r.
Konferencja klasyfikacyjna/ koniec semestru 23 stycznia 2019r.
Wywiadówka 29 stycznia 2019r.

 

Zabawa karnawałowa

 

Według ustaleń Rady Rodziców ( 7 lutego 2019r.)
Ferie zimowe

 

11 – 24 lutego 2019r.
Posiedzenie RP – podsumowanie 29 stycznia 2019r.
Dzień wiosny

 

21 marca 2019r. Samorząd
Przedstawienie projektów gimnazjalnych

 

maj 2019r. klasa III gimnazjum

opiekunowie projektów

Przerwa świąteczna

 

18 marca – 23 kwietnia 2019r.
Egzamin po klasie VIII

 

Egzamin gimnazjalny

 

15 – 17 kwietnia 2019r

 

10 – 12 kwietnia 2019r.

Dzień Ziemi

 

 kwiecień 2019r. Halina Peszko, Marcin Świacki, Grzegorz Szubart
Wywiadówka 30 kwietnia 2019r.,

godz.17.00

Konstytucja

3 Maja

26  kwietnia 2019r. Sławomir Dąbrowski,Agnieszka Kucha-Kielar, Tomasz Cierpisz
Dni wolne

 

1,3 maja 2019r.
Propozycje ocen końcoworocznych do 20 maja 2019r. Nauczyciele, wychowawcy klas
Dzień Dziecka/Dzień Sportu

 

31 maja 2019r. Zespół Sportowy

 

Boże Ciało – dzień wolny 20 czerwca 2019r.

 

Piknik rodzinny

 

czerwiec 2019r. Wychowawcy klas I-III
Wystawianie ocen końcoworocznych do 14 czerwca 2019r.
Konferencja klasyfikacyjna 17 czerwca 2019r.

 

Pożegnanie klasy VIII

Pożegnanie klasy III G

 

 

21 czerwca 2019r.

Ewa Olbrycht, Edyta Czepielewska, Marcin Świacki
Zakończenie roku szkolnego 21 czerwca 2019 r.
Posiedzenie RP – podsumowanie 26 czerwca 2019r.

 

 

DNI WOLNE od zajęć dydaktycznych ustalone przez dyrekcję Szkoły Podstawowej w Husowie:

 

2 listopada 2018 (piątek)

29, 30 kwietnia 2019 (poniedziałek, wtorek)

2 maja 2019r. (czwartek)

odpust parafialny lub inny wybrany dzień

3 dni egzamin Gimnazjum ( 10,11,12 kwietnia 2019r.)

3 dni egzamin Szkoła Podstawowa (15,16,17  kwietnia 2019r.)

 

Rodzice zgłaszają konieczność opieki nad dziećmi w dni wolne od zajęć dydaktycznych  na tydzień przed planowanym wolnym dniem.