Kalendarz roku szkolnego

KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2019/2020

 

WYDARZENIE

 

DATA
Rozpoczęcie roku szkolnego

 

2 września 2019r.
NARODOWE CZYTANIE 6 września 2019r.

 

Konkurs recytatorski poezji wojennej Wrzesień/październik 20120
 

Wybory do SU

 

do15 września (opiekunowie)

 

do 28 września – Samorząd

Posiedzenie Rady Pedagogicznej 12 września 2019r.
Spotkanie z rodzicami

 

17 września 2019r.,

godz. 17.00

Dzień Edukacji Narodowej-Dzień Patrona 14 października 2019r.
Pasowanie uczniów klasy I

 

Do 15 października 2019r.
Święto Niepodległości

 

12 listopada 2019r.
Wywiadówka śródsemestralna 14  listopada 2019r.

godz. 17.00

Egzaminy próbne

Operon, Nowa Era

według ustaleń zespołów nauczycielskich
Jasełka

 

20 grudnia 2019r.
Przerwa świąteczna 23 – 31 grudnia 2018r.

 

Dni dyrektorskie 2,3 stycznia 2020r.

 

Święto Trzech Króli 6 stycznia 2020r.
Propozycje ocen semestralnych do 20 grudnia 2019r.
Ferie zimowe

 

13 – 26 stycznia 2020r.
Dzień Babci i Dziadka Styczeń 2019r.

 

Wystawianie ocen

 

do 30 stycznia 2020r.
Konferencja klasyfikacyjna /koniec semestru 31 stycznia 2020r.
Wywiadówka 6 lutego 2020r.

Godz. 17.00

Zabawa karnawałowa

 

Według ustaleń Rady Rodziców
Posiedzenie RP – podsumowanie 6 lutego 2020r.
Dzień wiosny

 

Samorząd
Przerwa świąteczna

 

9 – 14 kwietnia 2020r.
Egzamin po klasie VIII 21-23 kwietnia 2020r
Dzień Ziemi

 

 kwiecień 2019r.
Wywiadówka 29 kwietnia 2020r.,

godz.17.00

Konstytucja

3 Maja

4  maja 2020r.
Dzień wolny 1 maja 2020r.
Propozycje ocen końcoworocznych do 29 maja 2020r.
Dzień wolny (dyrektorskie)-odpust parafialny 1 czerwca 2020r.
Dzień Dziecka/Dzień Sportu

 

2 czerwca 2019r.
Boże Ciało – dzień wolny 11 czerwca 2020r.

 

Dzień wolny (dyrektorskie) 12 czerwca 2020r.

 

Wystawianie ocen końcoworocznych do 18 czerwca 2020r.
Konferencja klasyfikacyjna 22 czerwca 2020r.

 

Pożegnanie klasy VIII
Zakończenie roku szkolnego 26 czerwca 2020r.
Posiedzenie RP – podsumowanie 2 lipca 2020r.

 

 

DNI WOLNE od zajęć dydaktycznych w roku szkolnym 2019/2020  ustalone przez dyrekcję Szkoły Podstawowej w Husowie:

 

2, 3 stycznia  2020 (czwartek, piątek)

21,22,23 kwietnia 2020– egzamin klasy VIII (środa, czwartek, piątek)

1 czerwca 2020r – odpust parafialny (poniedziałek)

12 czerwca 2020r. – po święcie Bożego Ciała (piątek)

1 dzień – zgodnie z bieżącymi potrzebami

Rodzice zgłaszają konieczność opieki nad dziećmi w dni wolne od zajęć dydaktycznych  na tydzień przed planowanym wolnym dniem.