Rada Rodziców

Przewodnicząca: Danuta Bar Szal

z-ca: Piotr Stańczuk

Skarbnik: Małgorzata Styś

 

członkowie:

Barbara Szubart, Malwina Styś, Dorota Hawro, Mariola Szafran, Anna Abram, Anna Hawro, Bernadetta Dykiel, Jolanta Szal

 

Rada Rodziców Szkoły Podstawowej w Husowie prosi o wpłaty na potrzeby Rady Rodziców w wysokości:

 

Składka roczna: pierwsze dziecko 20 zł, drugie i kolejne po 10 zł.