Zajęcia pozalekcyjne

Zajęcia dodatkowe

w roku szkolnym 2018/2019

Zajęcia Nauczyciel Dzień tygodnia Godzina
Koło języka angielskiego Agnieszka Wilk Środa

Czwartek

12.50 – 13.35 kl.8

11.10 – 11.55 kl.5

Koło języka niemieckiego Marcin Świacki Czwartek 13.40 – 14.25
Koło języka angielskiego Anna Goclan Wtorek

Czwartek

13.40 – 14.25

12.50 – 13.35

Koło języka polskiego Beata Wawrzaszek Środa 13.40 – 14.25
Koło języka polskiego Joanna Lęcznar Czwartek 12.45 – 13.35
UKS Sławomir Dąbrowski Poniedziałek 13.40 – 14.25
Koło mat – fiz. Marek Kochmański Środa 13.40 – 14.25
Koło biologiczne Halina Peszko Czwartek 13.40 – 14.25
Koło matematyczne Ewa Olbrycht Środa 12.50 – 13.35
Koło matematyczne Edyta Czepielewska Wtorek

Wtorek

13.40 – 14.25

12.50- 13.35

UKS Agnieszka Kucha – Kielar Wtorek 13.40 – 14.25
Koło geograficzne Grzegorz Szubart Środa 12.50 – 13.35
Zajęcia polonistyczne Barbara Cieślachowska Środa 11.10 – 11.55
Zajęcia wyrównawcze Teresa Mac

– Szubart

Środa 12.00 – 12.45
Zajęcia matematyczne Halina Harmuszkiewicz Wtorek 12.00 – 12.45
Koło matematyczne Marek Ożóg Środa 12.00 – 12.42
Koło języka polskiego Anna Węglarska Wtorek 12.50 – 13.35