Rekrutacja

Dyrekcja Szkoły Podstawowej im. Jana Raka w Husowie ogłasza zapisy
do klasy pierwszej Szkoły Podstawowej w Husowie
na rok szkolny 2024/2025.

Terminy zapisu: do 1 marca 2024r. w godzinach
7.30 – 13.30  w sekretariacie Szkoły Podstawowej w Husowie.

 

Kartę zapisu dziecka można pobrać w sekretariacie i wypełnić na miejscu lub pobrać ze strony internetowej szkoły.

(Przy zapisie wymagane są m.in. następujące dane: PESEL dziecka, numery telefonów obojga rodziców/opiekunów, adresy poczty elektronicznej rodziców/opiekunów)

 

Kartę zapisu dziecka można wypełnić na miejscu lub pobrać w formacie .doc

 

  1. karta zapisu dziecka – pobierz
  2. informacja o przetwarzaniu danych osobowych – pobierz