Ogłoszenie

By | 17 grudnia 2018
Dyrekcja Szkoły Podstawowej ogłasza, że 2 stycznia 2019 roku jest dniem wolnym od zajęć lekcyjnych /zgodnie z Rozporządzeniem MEN o dniach wolnych ustalanych przez dyrekcję szkoły/.