Z wizytą w Zakładzie Karnym w Rzeszowie…

By | 12 marca 2019

Dnia 28 lutego 2019 r. uczniowie Szkoły Podstawowej im. Jana Raka w Husowie odwiedzili Zakład Karny w Rzeszowie. Już przy samym wejściu uczniowie mieli możliwość doświadczenia
na własnej skórze, na czym polegają zasady bezpieczeństwa przestrzegane w zakładzie karnym.
W części administracyjnej młodzież poznała organizację pracy Służb Więziennych, specyfikę funkcjonowania zakładu karnego typu zamkniętego oraz metody stosowane w resocjalizacji osadzonych.Wykład był tylko wstępem do zajęć profilaktycznych z zakresu uzależnień od alkoholu, narkotyków i innych środków psychoaktywnych. Pod opieką funkcjonariuszy Służby Więziennej uczestnicy zajęć przeszli na teren zamknięty Zakładu Karnego, gdzie w Centrum Kulturalno – Oświatowym wzięli udział w zajęciach prowadzonych przez pana kpt. Macieja Słysza. Tematyka spotkania dotyczyłanie tylko szeroko rozumianej profilaktyki zachowań ryzykownych.
Dla młodzieży, która niedługo wkroczy w dorosłe życie była to również okazja do dyskusji na temat właściwych wyborów, poszukiwania pasji, ambicji, przyjaźni, miłości, szacunku, odpowiedzialności za własne czyny. Z przebiegu dyskusji wyłoniło się cenne przesłanie dla młodego pokolenia: Najpierw wymagaj od siebie, zanim zaczniesz wymagać od innych.Ważnym punktem zajęć była dyskusja dotycząca zagrożeń, jakie niesie ze sobą współczesny rozwój cywilizacji. Prelekcja wsparta wieloletnim doświadczeniem wychowawcy oraz autentycznymi relacjami osadzonychwywarła na uczestnikach ogromne wrażenie.

Kolejnym punktem programu była projekcja filmu wychowawcy Macieja Słysza pt. „Za pięć dwunasta” realizowanego w Zakładzie Karnym w Rzeszowie – Załężu. Opowiada on o życiu więźnia przebywającego ponad 30 lat w zakładzie karnym. Główny bohater filmu – Zyga jest człowiekiem napełnionym złem, twardym i niezłomnym recydywistą, który nie utrzymuje żadnych kontaktów
z bliskimi. Pewnego dnia w życiu głównego bohatera następuje punkt zwrotny. Osadzony uczestniczy
w zajęciach kulturalno – oświatowych oglądając film na temat relacji z bliskimi. Zyga po obejrzeniu filmu doświadcza ogromnych emocji. Pisze list do Matki, że tęskni, że kocha, że nie pamięta jej głosu… Po dwóch tygodniach otrzymuje odpowiedź, która zmienia jego życie…

Film znakomicie obrazuje życie codzienne w zakładzie karnym, uczucia i emocje towarzyszące więźniom, ich wzajemne relacje oraz hierarchię między nimi. Historia prawdziwa wzbudza wzruszenie i refleksję nad własnymi relacjami z bliskimi, utwierdzaw przekonaniu, że miłość, szacunek
i wdzięczność trzeba okazywać każdego dnia. Przeżycia głównego bohatera skłaniają do przemyśleń na temat swojego zachowania. Jednocześnie postawa głównego bohatera ukazuje, że na zmiany nigdy nie jest za późno i że każdy może się zmienić na lepsze, nawet „za pięć dwunasta…”

Po obejrzeniu filmu uczniowie wzięli udział w spotkaniu z bohaterami filmu
i osadzonymi. Uczniowie mieli możliwość wysłuchania relacji osób, które w wyniku uzależnień od środków psychoaktywnych popełnili ciężkie przestępstwa.

Zajęcia profilaktyczne w Zakładzie Karnym w Rzeszowie – Załężu poruszają bardzo ważną tematykę, jaką jest życie w społeczeństwie i umiejętność dokonywania wyborów pomiędzy dobrem
a złem, gdzie konsekwencją złego wyboru (wejście w konflikt z prawem) jest niestety więzienie. Uczniowie przekonali się, że często ułamki sekundy, niewłaściwe wybory pod presją otoczenia, chęć zaimponowania innym mogą mieć przykre konsekwencje do końca życia. Każdy z nas ma możliwość wyboru. Jakiego wyboru dokonają młodzi ludzie? Możemy tylko życzyć powodzenia zarówno sobie, jak i wszystkim uczestnikom zajęć.