Ogłoszenie

By | 23 kwietnia 2021

W związku z ogłoszeniem przez MEiN nauczania hybrydowego dla klas I – III od 26 – 30 kwietnia 2021 roku dyrekcja Szkoły Podstawowej w Husowie ustala następujący plan lekcji dla uczniów:

 

Klasa I

Poniedziałek: 7.30 – 10.50 (w szkole)

Wtorek: nauczanie zdalne (wg planu; 12.00 – 12.45 – j angielski zdalnie)

Środa: 11.00 – 14.25 (w szkole)

Czwartek: 7.30 – 10.50 (w szkole)

Piątek: 7.30 – 10.50 (w szkole)

 

Klasa II

Poniedziałek: 11.00 – 14.25 (w szkole)

Wtorek: 7.30 – 10.50 (w szkole) ,  (12.50 – 13.35 – j. angielski zdalnie)

Środa: nauczanie zdalne (wg planu)

Czwartek: 11.00 – 14.25 (w szkole)

Piątek: nauczanie zdalne (wg planu)

 

Klasa III

Poniedziałek: nauczanie zdalne (wg planu)

Wtorek: 11.00 – 14.25 (w szkole)

Środa: 7.30 – 10.50 (w szkole),  (12.50 – 13.35 – j. angielski zdalnie)

Czwartek: nauczanie zdalne (wg planu)

Piątek: 11.00 – 14.25 (w szkole)

 

 

Dyrekcja szkoły informuje, że w dniach od 26 – 30 kwietnia obiady w szkole nie będą wydawane.

 

Podstawa prawna:

Rozporządzenie MEiN z dnia 22 kwietnia 2021 roku zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19:

  • 3: „W przypadku szkół podstawowych w zakresie klas I–III na obszarze województwa: kujawsko-pomorskiego, lubelskiego, lubuskiego, małopolskiego, mazowieckiego, podkarpackiego, podlaskiego, pomorskiego, świętokrzyskiego, warmińsko-mazurskiego
    i zachodniopomorskiego zajęcia są realizowane w taki sposób, że:

1)         nie więcej niż 50% uczniów realizuje te zajęcia w szkole podstawowej oraz

2)         co najmniej 50% uczniów realizuje te zajęcia z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość”