Podziękowania

By | 21 czerwca 2024

Szanowna Pani Maria Tabin – Matusz ,Wicewójt Gminy Markowa!

Drodzy Nauczyciele, Księże Proboszczu, Pracownicy szkoły!

Kochani Uczniowie!                                                           

Szanowni Rodzice!

 

Dzisiaj zakończyliśmy rok szkolny, pierwszy dla pierwszoklasistów i ostatni w tej szkole dla klas VIII.

Do Was więc Drodzy Absolwenci zwracam się w imieniu własnym oraz Grona Pedagogicznego!

Spotykacie się tutaj i w takim gronie po raz ostatni. Towarzyszy Wam świadomość, że lata spędzone w tej szkole to historia, a jednocześnie początek nowego czasu. Przed Wami droga ku indywidualnemu rozwojowi, ku odkrywaniu nowych możliwości, ku dorosłości.

Życzę Wam, abyście z wiarą w siebie szli przez życie. W każdym z Was jest siła, odwaga i zdolności, które pozwolą Wam odnosić sukcesy.

Życie składa się z różnych chwil – radosnych i przyjemnych, z momentów, kiedy odczuwa się porażkę i smutek, ale też zwycięstwo i satysfakcję. Staraliśmy się przez wszystkie lata jak najlepiej przygotować Was do ruszenia w świat. Budujcie Waszą przyszłość na mądrości, którą tyle lat zdobywaliście.

Życzę Wam, Drodzy Absolwenci, abyście z wiarą w siebie szli przez życie.

W każdym z Was jest siła, odwaga i zdolności, które pozwolą Wam odnosić sukcesy. Wszak „sukces jest sumą małych wysiłków, powtarzanych dzień po dniu”.

 

Zakończenie roku szkolnego to czas podziękowań  i podsumowań.

Wy, Drodzy Uczniowie, uczynicie to w klasach, wspólnie z wychowawcami.

Ja zaś słowa podziękowania za udział w dzisiejszej uroczystości kieruję do Pani Marii Tabin – Matusz – Wicewójt Gminy Markowa. Wsparcie organu prowadzącego, ale tez dostrzeżenie naszych potrzeb i problemów jest niezwykle ważne w codziennym funkcjonowaniu szkoły.  Naszym wspólnym celem jest działanie dla dobra dzieci i młodzieży  naszej szkoły. Dziękujemy za miłe słowa skierowane do uczniów, nauczycieli i pracowników szkoły.

Pragnę dzisiaj serdeczne podziękowania złożyć Panu Wicedyrektorowi Sławomirowi Dąbrowskiemu, Gronu Pedagogicznemu oraz wszystkim Pracownikom naszej szkoły. Dziękuję  za podejmowany w codziennej pracy wysiłek, życzliwość i troskę o kształtowanie właściwych  postaw naszych uczniów. Dziękuję za licznie podejmowane inicjatywy, które przyczyniają się do budowania pozytywnego wizerunku naszej szkoły.

Szanowni Rodzice!

Szczególne wyrazy wdzięczności  za wszystkie działania wspierające funkcjonowanie szkoły, organizację imprez dla dzieci, za zaangażowanie i zrozumienie składam w imieniu własnym oraz Grona Pedagogicznego na ręce Pani Barbary Podolec, przewodniczącej Rady Rodziców naszej szkoły.

 

W dniu zakończenia roku szkolnego 2023/2024 życzę wszystkim, aby wakacje spędzili bezpiecznie i w dobrym zdrowiu. Abyśmy się wszyscy spotkali pierwszego września i ze szczególnym zapałem podjęli swoje obowiązki.

 

 

Halina Harmuszkiewicz

Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Jana Raka w Husowie