„ISKIERKA MIŁOŚCI – Twoja postawa wobec niepełnosprawnych i starszych” – konkurs plastyczny

By | 18 września 2023

REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO

„ISKIERKA MIŁOŚCI – Twoja postawa wobec niepełnosprawnych i starszych”

Konkurs plastyczny pt.: „ISKIERKA MIŁOŚCI – Twoja postawa wobec niepełnosprawnych

i starszych”, zwany dalej konkursem, jest organizowany przez:

Gminę Markowa/Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Markowej w Partnerstwie

z Towarzystwem Przyjaciół Markowa oraz Szkołą Podstawową w Husowie.

Celem konkursu jest:

  • uwrażliwienie na potrzeby osób starszych i niepełnosprawnych ;
  • zaangażowanie dzieci w życie społeczne środowiska;
  • rozwijanie kreatywności i umiejętności plastycznych dzieci.

Konkurs rozpoczyna się 12.09.2023 r. i potrwa do 29.09.2023 r

Adresowany jest do dzieci i młodzieży zamieszkałej na terenie gminy Markowa

I kategoria wiekowa – przedszkolaki

II kategoria wiekowa – uczniowie klas I – III

III kategoria wiekowa – uczniowie klas IV – VIII

IV kategoria wiekowa – szkoły ponadpodstawowe

Prace konkursowe należy złożyć w sekretariacie szkoły.

Przedmiotem konkursu jest praca plastyczna wykonana samodzielnie dowolną
techniką płaską w układzie poziomym formatu A3.

 

Każdy z uczestników może zgłosić tylko jedną pracę.

 

Opatrzoną tytułem należy dostarczyć do szkoły wraz ze zgodą prawnego opiekuna oraz danymi: imię, nazwisko, klasa, nazwa szkoły i nr telefonu szkoły (zał.1).

 

Informacje te będą służyć do kontaktu Organizatora  z uczestnikiem konkursu.
Prace niepodpisane, anonimowe nie będą zakwalifikowane do oceny.

 

pobierz formularz zgłoszeniowy