Zapisy do szkoły 2023/24

By | 21 lutego 2023

Dyrekcja Szkoły Podstawowej im. Jana Raka w Husowie ogłasza zapisy
do klasy pierwszej Szkoły Podstawowej w Husowie
na rok szkolny 2023/2024.

Terminy zapisu: od 20 lutego do  10 marca 2023r. w godzinach
7.30 – 13.30  w sekretariacie Szkoły Podstawowej w Husowie.

 

Kartę zapisu dziecka można pobrać w sekretariacie i wypełnić na miejscu lub pobrać ze strony internetowej szkoły (karta zapisu)

(Przy zapisie wymagane są m.in. następujące dane: PESEL dziecka, numery telefonów obojga rodziców/opiekunów, adresy poczty elektronicznej rodziców/opiekunów)